Wymiana towaru  /dotyczy e-sklepu/
 

Jeśli zakupiony towar nie spełnia w jakikolwiek sposób oczekiwań, Klient może wymienić zakupiony towar na inny, w ciagu 30 dni. Wymiana odbywa się na zasadzie odstąpienia od umowy zakupu i dokonania ponownego zakupu poprzez złożenie zamówienia przez Klienta. W tym celu należy postępować zgodnie z procedurą zwrotu opisaną poniżej, a następnie złożyć nowe zamówienie na wybrany, dostępny produkt. 


Odstąpienie od umowy - zwrot  /dotyczy e-sklepu/


                                                     

Zgodnie z obowiązującym prawem, Klient ma możliwość odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży w ciągu 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Czas ten liczony jest od momentu dostarczenia przesyłki. Wystarczy, że w ciągu 30-stu dni Sklep internetowy zostanie poinformowany pisemnie (PRIMAMODA "Zwrot" ul. Robotnicza 1a, 53-607 Wrocław, brama nr 3) lub e-mailowo: shop@primamoda.com.pl o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy.

Formularz odstąpienia od umowy jest dostępny w Panelu Klienta lub też można go pobrać, klikając w ten LINK.
Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Formularz zwrotu
W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zostaną zwrócone wszelkie płatności, w tym koszty dostarczenia przesyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Prima Moda S.A.), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraził zgodzę się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 

Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Adres do zwrotu:

PRIMAMODA "Zwrot"
ul. Robotnicza 1a (brama nr 3)
53-607 Wrocław

 

Sklep internetowy www.primamoda.com.pl prowadzony przez Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Parafialna 27, 52-233 Wrocław, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu,VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000271081 kapitał zakładowy 1.600.000 PLN NIP: 897-16-48-802 REGON: 932270815