Reklamacje

PRIMAMODA to marka, która postawiła na włoską jakość. Dołożymy wszelkich starań, aby oferowane i dostarczane produkty były wolne od wad. Jeśli w przeciągu dwóch lat (24 miesiące) od daty zakupu, w naszym produkcie zostanie wykryta wada, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Do reklamacja ustosunkujemy się w ciągu 14 dni.

                                                                            

Informacje dla Klienta:
 
 1. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 3. Rzecz oddawana do reklamacji powinna być oczyszczona i wysuszona.
 4. Kupujący zobowiązany jest uprawdopodobnić okoliczności zakupu reklamowanej rzeczy u Sprzedawcy np. poprzez załączenie dowodu zakupu rzeczy (np. paragon, faktura), itd.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Konsumenta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
 6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów 
  w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
   
Reklamowany towar, wraz z wypełnionym formularzem, należy odesłać na adres:
 
PRIMA MODA S.A. Dział Obsługi Klienta, 
ul. Parafialna 71, 
52-233 Wrocław
z dopiskiem "Reklamacja e-sklep" 

Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty związane z dostarczeniem reklamowanego towaru do Działu Obsługi Klienta, które w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, zostaną zwrócene.
 

W sprawie reklamacji prosimy o kontakt:

PRIMA MODA S.A. Dział Obsługi Klienta, 
ul. Parafialna 71, 
52-233 Wrocław
e-mail: dok@primamoda.com.pl 
Tel.: +48 661 917 166


Formularz reklamacyjny jest dostępny w Panelu Klienta lub też można go pobrać, klikając w ten LINK.
Klient może skorzystać z wzoru formularza reklmacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe.


Formularz reklamacyjny

Sklep internetowy www.primamoda.com.pl prowadzony przez Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul.Parafialna 27, 52-233 Wrocław, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  XII Wydział Gospdoarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS, pod numerem 0000271081 kapitał zakładowy 1.600.000 PLN NIP: 897-16-48-802 REGON: 932270815