Reklamacje

Reklamacje

PRIMA MODA to marka, która postawiła na włoską jakość. Dołożymy wszelkich starań, aby oferowane i dostarczane produkty były wolne od wad. Jeśli w przeciągu dwóch lat (24 miesiące)od daty zakupu, w naszym produkcie zostanie wykryta wada, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Do reklamacja ustosunkujemy się w ciągu 14 dni.

Informacje dla Klienta:

 1. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 3. Rzecz oddawana do reklamacji powinna być oczyszczona i wysuszona.
 4. Kupujący zobowiązany jest uprawdopodobnić okoliczności zakupu reklamowanej rzeczy u Sprzedawcy np. poprzez załączenie dowodu zakupu rzeczy (np. paragon, faktura), itd.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Konsumenta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
 6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

Reklamowany towar, wraz z wypełnionym formularzem, należy odesłać na adres:

 • PRIMA MODA S.A. Dział Obsługi Klienta
 • ul. Legnicka 58, 54-204 Wrocław
 • Salon Prima Moda lokal O25
 • z dopiskiem "Reklamacja e-sklep"

Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty związane z dostarczeniem reklamowanego towaru do Działu Obsługi Klienta, które w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, zostaną zwrócone.

W sprawie reklamacji prosimy o kontakt:

  • PRIMA MODA S.A. Dział Obsługi Klienta
  • ul. Legnicka 58, 54-204 Wrocław
  • Salon Prima Moda lokal O25
  • z dopiskiem "Reklamacja e-sklep"
 • e-mail:dok@primamoda.com.pl
 • Tel.: +48 661 917 166

Informator wymiany reklamacyjnej realizowanej przez sklep internetowy PRIMA MODA.COM.PL

 1. Na wymianę reklamacyjną Klient ma czas do 3 miesięcy od otrzymania decyzji o wymianie.
 2. Klientowi przysługuje możliwość wymiany na produkt dostępny na stronie internetowej : https://www.primamoda.com.pl/
 3. Po wyborze produktu należy skontaktować się ze sklepem internetowym shop@primamoda.com.pl podając wybrany produkt oraz rozmiar.
 4. Wymianę można zrealizować na ten sam produkt, co reklamowany lub inny. W przypadku wyboru produktu droższego od reklamowanego, będzie trzeba uiścić różnicę na konto bankowe.
 5. W przypadku wyboru tańszego produktu niż reklamowany różnica w cenie nie jest zwracana.
 6. Wymiana odbywa się w stosunku 1:1, co oznacza wymianę jednego produktu reklamowanego na jeden nowy.
 7. W kwestii zwrotu środków za przesyłkę zawierającą reklamowany towar należy skontaktować się bezpośrednio z działem reklamacyjnym: dok@primamoda.com.pl lub +48 661 917 166 podając numer konta do zwrotu. Dział czynny jest od poniedziałku do piątku od 9.00 do 16.00
 8. Czas realizacji wymiany reklamacyjnej wynosi około 7 dni roboczych.
 9. Towar otrzymany w związku z wymianą reklamacyjną nie podlega zwrotowi ani wymianie.
 10. W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu :
 • DZIAŁ REKLAMACJI / DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA:
 • ul. Legnicka 58, 54-204 Wrocław, Salon Prima Moda lokal O25
 • Tel.: +48 661 917 166
 • e-mail: dok@primamoda.com.pl

Formularz reklamacyjny jest dostępny w Panelu Klienta lub też można go pobrać, klikając w ten Link Klient może skorzystać z wzoru formularza reklmacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe.

Formularz reklamacyjny

place_icon Salony search_icon Szukaj favourite_icon Ulubione account_icon Konto card_icon Koszyk
Do góry