REGULAMINY KONKURSÓW I PROMOCJI

PRIMAMODA 05.2019

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„EKO Shopper Bag


1. Organizatorem akcji jest PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie 00-537 przy ul. Krucza 6/14 , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271081; NIP: 897-16-48-802  (zwaną dalej „Organizatorem”

2. Akcja promocyjna prowadzona jest w sklepie online www.primamoda.com.pl oraz salonach stacjonarnych PRIMAMODA.

3. Warunki akcji promocyjnej: 

a)     W akcji promocyjnej mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, których zakupy nie będą dokonywane w ramach prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej;

b)     Do każdego zakupu dokonanego w sklepie stacjonarnym lub internetowym o wartości przekraczającej lub równej 199,00 zł za całe zamówienie, każdy Klient otrzymuje możliwość zakupu jednej wybranej przez siebie Torebki, spośród modeli wskazanych w pkt c poniżej, o 55 zł taniej od pierwszej ceny produktu ; 

c)     Promocją objęte są wyłącznie Torebki marki PRIMAMODA (zwane dalej promocyjnymi torebkami): https://www.primamoda.com.pl/catalogsearch/result/?q=10L-ZX18 (do wyczerpania zapasów) tj. modele:

 • 10L-ZX18 BIANCO
 • 10L-ZX18 FUXIA
 • 10L-ZX18 NAVY

 d)     Do każdego zakupu powyżej kwoty 199 zł lub równego kwocie 199 zł Klient otrzymuje możliwość zakupu wybranej przez siebie jednej promocyjnej torebki w cenie 14,99 zł.

 e)     W sklepie internetowym Klient powinien dodać wybraną promocyjną torebkę do koszyka kiedy wartość koszyka osiągnie 199 zł. Po potwierdzeniu zamówienia nie ma możliwości dodania lub zmiany wybranej promocyjnej torebki.

 f)      W salonach stacjonarnych Klient ma możliwość wyboru promocyjnej promocyjnej torebki spośród aktualnie dostępnych modeli (w ramach modeli wskazanych w pkt c powyżej) w danym salonie.

 g)     W przypadku odstąpienia od umowy zakupu produktów, które obniżają wartość zamówienia poniżej 199 zł, Klient ma obowiązek odesłać również promocyjną torebkę wraz ze zwracanym towarem. W przypadku braku zwrotu promocyjnej torebki, po uznaniu odstąpienia, Klientowi zostaną zwrócone środki zakupu towarów pomniejszone o koszt zatrzymanej promocyjnej torebki (koszt ten może się różnić w zależności od ceny danego modelu obowiązującej w momencie składania zamówienia).

4. Czas trwania akcji promocyjnej:
Akcja promocyjna trwa od 27-05-2019 do 01-09-2019 lub do wyczerpania zapasów.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia promocji.

5. Przystąpienie do promocji, jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.

6. Niniejszy regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady akcji promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

7. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: shop@primamoda.com.pl

8. Wszelkie spory związane z niniejszą promocją rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient” - osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która nabywa lub zamierza nabyć towar w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nabywanego towaru.

Towar” - przedmiot lub przedmioty oferowane przez Wydawcę do bieżącej sprzedaży w sklepie internetowym Organizatora Akcji promocyjnej.


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PRIMAMODA 19.12.2018

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„-15% dla zalogowanych”


1. Organizatorem akcji jest PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie 01-748 przy ul. Krucz 6/14, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271081; NIP: 897-16-48-802  (zwaną dalej „Organizatorem”

2. Akcja promocyjna prowadzona jest w sklepie online www.primamoda.com.pl 

3. Warunki akcji promocyjnej: 

a)     W akcji promocyjnej mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność́ do czynności prawnych, których zakupy nie będą dokonywane w ramach prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej;

b)     do każdego zamówienia w sklepi internetowym dla osób zalogowanych naliczany będzie rabat w wysokości 15% całego koszyka.

c)     Promocja nie obejmuje torebek i portfele już przecenionych w kwocie 99 zł znajdujących się pod linkiem https://www.primamoda.com.pl/torebki99.html

4. Czas trwania akcji promocyjnej:
Akcja promocyjna trwa od 19-12-2018do 24-12-2018 lub do wyczerpania zapasów.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia promocji.

5. Przystąpienie do promocji, jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.

6. Niniejszy regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady akcji promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

7. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: shop@primamoda.com.pl

8. Wszelkie spory związane z niniejszą promocją rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

________________________________________________________________________________________________________________________PRIMAMODA 07.2017

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„IDEALNY DODATEK NA LATO”


1. Organizatorem akcji jest PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie 01-748 przy ul. Dygata 4/7, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271081; NIP: 897-16-48-802  (zwaną dalej „Organizatorem”

2. Akcja promocyjna prowadzona jest w sklepie online www.primamoda.com.pl oraz salonach stacjonarnych PRIMAMODA.

3. Warunki akcji promocyjnej: 

a)     W akcji promocyjnej mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność́ do czynności prawnych, których zakupy nie będą dokonywane w ramach prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej;

b)     Do każdego zakupu dokonanego w sklepie stacjonarnym lub internetowym o wartości przekraczającej 199,00 zł za całe zamówienie, każdy Klient otrzymuje możliwość zakupu jednej wybranej przez siebie bransoletki, spośród modeli wskazanych w pkt c poniżej, o połowę taniej (-50%) od ceny danej bransoletki bez upustów; 

c)     Promocją objęte są wyłącznie bransoletki marki PRIMAMODA (zwane dalej promocyjnymi bransoletkami): https://www.primamoda.com.pl/akcesoria/bransoletki.html (do wyczerpania zapasów) tj. modele:

 • 12S-PMD1 NERO;
 • 12S-PMD2 ROSSO;
 • 12S-PMD3 VERDE;
 • 12S-05446B LABRADORITE/GOLD;
 • 12S-09736B LABRADORITE/GOLD;
 • 12S-12413B BLACK.ONYX/GOLD.PLAT;
 • 12S-09302B BLACK.ONYX/GOLD.PLAT;
 • 12S-12421B CLOUDY.AGATE/GOLD.PL;
 • 12S-33424B CLOUDY.AGATE/GOLD.PL;
 • 12S-0204BP TRIDACNA.SHELL/GOLD;
 • 12S-09204B TRIDACNA.SHELL/GOLD;
 • 12S-09625B GREY.AGATE/GOLD.PLAT;
 • 12S-09306B GREY.AGATE/GOLD.PLAT;
 • 12S-09311B GREEN.JADE/GOLD.PLAT;
 • 12S-9311BP GREEN.JADE/GOLD.PLAT;
 • 12S-09315B PINK.JADE/GOLD.PLAT;

 d)     Do każdego zakupu od 199,00 zł na całe zamówienie Klient otrzymuje możliwość zakupu wybranej przez siebie promocyjnej bransoletki w cenie o połowę niższej od ceny tej bransoletki bez upustów.. 

 e)     W sklepie internetowych Klient powinien dodać wybraną promocyjną bransoletkę do koszyka kiedy wartość koszyka osiągnie 199,00 zł. Po potwierdzeniu zamówienia nie ma możliwości dodania lub zmienienia wybranej promocyjnej bransoletki.

 f)      W salonach stacjonarnych Klient ma możliwość wyboru promocyjnej promocyjnej bransoletki spośród aktualnie dostępnych modeli (w ramach modeli wskazanych w pkt c powyżej) w danym salonie.

 g)     W przypadku odstąpienia od umowy zakupu produktów, które obniżają wartość zamówienia poniżej 199,00 zł, Klient ma obowiązek odesłać również promocyjną bransoletkę wraz ze zwracanym towarem. W przypadku braku zwrotu promocyjnej bransoletki, po uznaniu odstąpienia, Klientowi zostaną zwrócone środki zakupu towarów pomniejszone o koszt zatrzymanej promocyjnej bransoletki (koszt ten może się różnić w zależności od ceny danego modelu obowiązującej w momencie składania zamówienia)

4. Czas trwania akcji promocyjnej:
Akcja promocyjna trwa od 12-07-2017 do 31-08-2017 lub do wyczerpania zapasów.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia promocji.

5. Przystąpienie do promocji, jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.

6. Niniejszy regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady akcji promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

7. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: marketing@primamoda.com.pl

8. Wszelkie spory związane z niniejszą promocją rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient” - osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która nabywa lub zamierza nabyć towar w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nabywanego towaru.

Towar” - przedmiot lub przedmioty oferowane przez Wydawcę do bieżącej sprzedaży w sklepie internetowym Organizatora Akcji promocyjnej.


________________________________________________________________________________________________________________________PRIMAMODA·05 CZERWCA 2017

 

REGULAMIN KONKURSU URODZINOWEGO SKLEPU INTERNETOWEGO PRIMAMODA.COM.PL

 

 1. Organizatorem akcji jest PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-748) przy ul. Dygata 4/7, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271081; NIP: 897-16-48-802 (zwaną dalej „Organizatorem”)

 2. Konkurs jest prowadzony oraz opublikowany w sklepie internetowym PRIMAMODA.COM.PL.

 3. Warunki konkursu:

  - złożenie zamówienia w sklepie internetowym PRIMAMODA.COM.PL, o wartości min. 149 zł brutto w terminie od 01.06.2017r. do 30.06.2017r. włącznie

  - wysłanie zgłoszenia chęci udziału w konkursie na adres shop@primamoda.com.pl o tytule: "Zgłoszenie konkursowe" i treści: Zgłaszam chęć udziału w konkursie urodzinowym sklepu internetowego PRIMAMODA. Numer zamówienia: …..(numer zamówienia złożonego w sklepie internetowym PRIMAMODA.COM.PL)....

  Wysłanie zgłoszenia z chęcią udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

 4. Czas i miejsce trwania konkursu:

  Konkurs trwa od 01.06.2017r. do 31.06.2017r. włącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia promocji.

 5. Nagrody w konkursie:

  nagrody tygodniowe:

  1 x bransoletka (do wyboru z oferty  PRIMAMODA dostępnej na www.primamoda.com.pl);
  1 x okulary (do wyboru z oferty  PRIMAMODA dostępnej na www.primamoda.com.pl);
  3 x kod rabatowy o wartości 50 zł do wykorzystania w sklepie internetowym PRIMAMODA przy realizacji zamówienia powyżej 199 zł brutto.

  nagrody miesięczne:

  1 x 500 zł do wykorzystania na zamówienie w sklepie internetowym PRIMAMODA;
  1 x 400 zł do wykorzystania na zamówienie w sklepie internetowym PRIMAMODA;
  1 x 300 zł do wykorzystania na zamówienie w sklepie internetowym PRIMAMODA.

  Rabaty oraz bony nie podlegają wymianie na gotówkę. 

  Łączna wartość nagród wynosi 4000 zł brutto.

 6. Nagrody tygodniowe przyznawane są poprzez losowanie, które odbywa się w ciągu następnego tygodnia, po zakończeniu tury:

  I tura: 01.06.2017r. - 9.06.2017r.
  II tura: 10.06.2017r. – 16.06.2017r.
  III tura: 17.06.2017r. – 23.06.2017r.
  IV tura: 24.06.2017r. – 30.06.2017r.

  W losowaniu nagród tygodniowych biorą udział zgłoszenia zamówień złożonych w danej turze.

  Nagroda miesięczna przyznawana jest poprzez losowanie ze wszystkich prawidłowych zgłoszeń przesłanych podczas trwania konkursu. Losowanie nagrody miesięcznej i ogłoszenie wyników odbędzie się między 3-10.07.2017r.

 7. Informacje o zwycięzcach zostaną opublikowane na fanpage’u PRIMAMODA na portalu facebook.com na facebook.com/primamodasa. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami drogą mailową, na adres mailowy podany w zgłoszeniu  konkursowym.

  Nagrody tygodniowe zostaną przesłane do zwycięzców przez Pocztę Polską lub kurierem DPD, a kod rabatowy zostanie przesłany na adres mailowy. Nagroda miesięczna zostanie przesłana e-mailem do klienta w postaci kodu rabatowego do wykożystania w sklepie internetowym PRIMAMODA.COM.PL.

 8. Kody rabatowe można zrealizować do dnia 31.08.2017r.na PRIMAMODA.COM.PL.

 9. Kody rabatowe nie podlegają wymianie na gotówkę. W przypadku wykorzystania kodu na zakup obuwia Klient ma prawo do wymiany danego modelu na inny rozmiar, dostępny w sprzedaży w sklepie online na PRIMAMODA.COM.PL. W tym celu należy zgłosić taką sytuację mailowo na adres shop@primamoda.com.pl w terminie 10 dni od dnia otrzymania zamówienia.

 10. Otrzymane bony oraz kody rabatowe nie łączą się z innymi kodami rabatowymi.
  Za kody rabatowe i bony otrzymane w konkursie nie można nabyć kart podarunkowych PRIMAMODA.

 11. Zwrot zrealizowanego zamówienia, które bierze udział w konkursie, uznawany jest jako rezygnacja z chęci udziału w konkursie. W przypadku otrzymania nagrody oraz późniejszego odstąpienia od umowy zakupu, klient zobowiązany jest do oddania nagrody organizatorowi poprzez odesłanie wraz ze zwracanym zamówieniem. Kody rabatowe zostaną anulowane.

 12. W konkursie biorą udział zamówienie zrealizowane. Zamówienia anulowane, nieopłacone oraz nieodebrane nie będą brane pod uwagę.

 13. Niniejszy regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady konkursu, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

 14. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: marketing@primamoda.com.pl.

 15. Wszelkie spory związane z niniejszym konkursem rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
   „Karta Podarunkowa” - bon towarowy na okaziciela w formie karty, wydany przez Organizatora, uprawniający Okaziciela do zakupu Towaru w Salonach do kwoty nominalnej karty.
  „Okaziciel” - osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która nabywa od Organizatora Kartę Podarunkową.
  „Klient” - osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która nabywa lub zamierza nabyć towar w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nabywanego towaru.
  „Towar” - przedmiot lub przedmioty oferowane przez Wydawcę do bieżącej sprzedaży w Salonach stacjonarnych i sklepie internetowym PRIMAMODA.COM.PL

 

 


 

 

Sklep internetowy www.primamoda.com.pl prowadzony przez Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul.Parafialna 27, 52-233 Wrocław, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  XII Wydział Gospdoarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS, pod numerem 0000271081 kapitał zakładowy 1.600.000 PLN NIP: 897-16-48-802 REGON: 932270815